Wednesday, February 26, 2014

Penduduk Malaysia kini 30 juta orang.

Mungkin sekitar minggu ini penduduk Malaysia adalah seramai 30 juta orang.

Pada tahun 1957 ketika Tunku Abdul Rahman melaukan merdeka penduduk Malaysia sekadar 6.3 juta orang.

Penduduk Sabah pula cuma 410500 dan Sarawak 693200, angka ini menurut  Malaysia’s Demographic Transition: Rapid development, Culture, Politics by Richard Lete. - Sila lihat The Malay Online